30 listopada 2014r. – I Niedziela Adwentu

       Pewne wydarzenia dokonują się z coraz szybszą częstotliwością. Na przykład niektórzy mają wrażenie takiego przyspieszenia w odniesieniu do stwierdzenia, które określają w słowach: „znowu adwent”. Nie, to tylko odczucie niektórych z nas. Czas ma swój niezmienny rytm. Jedynie my, chyba z racji wieku, ilości zajęć czy innych okoliczności dochodzimy do takiego spostrzeżenia. Niezależnie od tego mamy znowu okazję dostrzec przemijalność naszego życia. Nie jest zatem bez znaczenia zdanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!  I znowu nie chodzi o to, aby nie przespać już następnych nocy, czy stać ciągle przy oknie czy drzwiach. Wystarczy być, jak uczył św. Jan Paweł II, człowiekiem sumienia. Być nim tzn. być osobą niezagłuszającą głos sumienia, zaangażowaną w pomnażanie dobra, nie zgadzającą się na życie w tym co jest złe. W adwencie możemy na nowo to sobie poukładać. Uważajmy jednak na jedno: adwent szybko się skończy… .

Czytaj więcej

17 września 2014 r. – środa

     Co tak naprawdę może poruszyć człowieka, aby on zrozumiał, że to co dzieje się wokół niego jest przesłaniem dla niego? Trudne to pytanie, czy jeszcze trudniejsze jest znalezienie odpowiedzi. Bo z nami jest tak jak z dziećmi z historii, do której odniósł się Jezus w czytanym dziś fragmencie Ewangelii. Każda sytuacja im nie pasowała. Podobnie było ze współczesnymi Jezusowi Jego rodakami. Ciągle się to powtarza przez wieki. Może czas już nie rozglądać się, ale dokonać wyboru. Jest nim wybór miłości jako daru największego. Szczegóły jak go realizować podpowiada św. Paweł Apostoł w słowach Hymnu o miłości.

Czytaj więcej

16 września 2014 r. – wtorek, wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa

       Czy dzisiaj znajdziemy uczniów Chrystusa zdolnych jak dzisiejsi patronowie do dania tak wiele w trosce o jedność Kościoła i wierność Chrystusowi? Tak, są tacy. Czasem o nich usłyszymy w migawce wydarzeń z Bliskiego Wschodu, Afryki, dalekiej Azji. Ciągle możemy myśleć, że to nie dla nas. Jeśli tak będziemy podchodzić do sprawy ochłodzimy naszą wiarę, zobojętniejemy w ważnych punktach przekazu wiary, a może nawet wyprzemy się tego co jest naszą wewnętrzną siłą. Warto dziś sobie postawić pytanie w czym się przejawia moje zabieganie o jedność Kościoła i wierność Chrystusowi?

Czytaj więcej

16 września 2014 r. – poniedziałek, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

      Wiele razy słuchaliśmy już pewnie Ewangelii, którą często nazywamy testamentem z Krzyża. Pewnie różne myśli też nam towarzyszyły wówczas. Dziś jednak Kościół zaprasza nas, abyśmy obecność Maryi pod Krzyżem odczytywali w Jej tytule jako Maryi Bolesnej. Boleść, wewnętrzne przeżycia stanięcia wobec cierpienia, męki i śmierci swego Syna są dzisiaj przedmiotem refleksji członków Kościoła. Nie po to, aby napawać się Jej bólem, ale by odkrywać Jej duchową obecność w życiu pełnym zmagań, różnorakich cierpień dzieci Kościoła, ale też cierpień Kościoła z powodu pogubionego, grzesznego życia swych członków jak też innych ludzi. Stanąć bliżej Maryi to uczynić krok, aby przybliżyć się do tajemnicy Bożej miłości.

Czytaj więcej

14 września 2014 r. – niedziela, Święto Podwyższenia Krzyża świętego

     Co robić, aby nie spowszedniał, nie zamazał się w naszym życiu znak krzyża? Trzeba nade wszystko wyraźnie stawiać sobie takie pytanie. W nim bowiem jest już motyw do pewnej refleksji. Za znakami, symbolami odsłania się bowiem pewna realna rzeczywistość. W odniesieniu do krzyża moglibyśmy w najkrótszej formie określić ją mianem miłości Bożej. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał. Bóg posunął się tak daleko, aby człowiek nie zginął, ale by był zbawiony. Może znowu jest czas, abyśmy przyznali się i za słowami z Księgi Liczb powtórzyli: Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tym, których nam dał, aby nas prowadzili we wspólnocie Kościoła. Tylko w ten sposób na nowo odkryjemy krzyż – znak, na którym Jezus został wywyższony, ale też doświadczymy jego mocy.

Czytaj więcej

13 września 2014 r. – sobota, wspomnienie Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

       Nie wystarczy mówić Panie, Panie i być już pewnym, że moje życie opiera się na Bogu. Owoce naszego życia, naszego postępowania mówią kim jesteśmy. Jakie zatem owoce przynosi moje życie?

Czytaj więcej

Aktualności

30 listopada 2014r. – I Niedziela Adwentu

       Pewne wydarzenia dokonują się z coraz szybszą częstotliwością. Na przykład niektórzy mają wrażenie takiego przyspieszenia w odniesieniu do stwierdzenia, które określają w słowach: „znowu adwent”. Nie, to tylko odczucie niektórych z nas. Czas ma swój niezmienny rytm. Jedynie my, chyba z racji wieku, ilości zajęć czy innych okoliczności dochodzimy do takiego spostrzeżenia. Niezależnie od tego mamy znowu okazję dostrzec przemijalność naszego życia. Nie jest zatem bez znaczenia zdanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!  I znowu nie chodzi o to, aby nie przespać już następnych nocy, czy stać ciągle przy oknie czy drzwiach. Wystarczy być, jak uczył św. Jan Paweł II, człowiekiem sumienia. Być nim tzn. być osobą niezagłuszającą głos sumienia, zaangażowaną w pomnażanie dobra, nie zgadzającą się na życie w tym co jest złe. W adwencie możemy na nowo to sobie poukładać. Uważajmy jednak na jedno: adwent szybko się skończy… .

17 września 2014 r. – środa

     Co tak naprawdę może poruszyć człowieka, aby on zrozumiał, że to co dzieje się wokół niego jest przesłaniem dla niego? Trudne to pytanie, czy jeszcze trudniejsze jest znalezienie odpowiedzi. Bo z nami jest tak jak z dziećmi z historii, do której odniósł się Jezus w czytanym dziś fragmencie Ewangelii. Każda sytuacja im nie pasowała. Podobnie było ze współczesnymi Jezusowi Jego rodakami. Ciągle się to powtarza przez wieki. Może czas już nie rozglądać się, ale dokonać wyboru. Jest nim wybór miłości jako daru największego. Szczegóły jak go realizować podpowiada św. Paweł Apostoł w słowach Hymnu o miłości.

16 września 2014 r. – wtorek, wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa

       Czy dzisiaj znajdziemy uczniów Chrystusa zdolnych jak dzisiejsi patronowie do dania tak wiele w trosce o jedność Kościoła i wierność Chrystusowi? Tak, są tacy. Czasem o nich usłyszymy w migawce wydarzeń z Bliskiego Wschodu, Afryki, dalekiej Azji. Ciągle możemy myśleć, że to nie dla nas. Jeśli tak będziemy podchodzić do sprawy ochłodzimy naszą wiarę, zobojętniejemy w ważnych punktach przekazu wiary, a może nawet wyprzemy się tego co jest naszą wewnętrzną siłą. Warto dziś sobie postawić pytanie w czym się przejawia moje zabieganie o jedność Kościoła i wierność Chrystusowi?

Ogłoszenia

III Niedziela Adwentu A.D. 2014 – 14 grudnia 2014 r.

1. III Niedziela Adwentu, którą dzisiaj przeżywamy, daje nam doświadczenie bliskiej już radości – nadchodzącego dnia narodzin Zbawiciela. Niech tym bardziej prostują się ścieżki naszego życia.
2. Dziękujemy za ofiary, które dzisiaj zostały złożone na rzecz naszego Metropolitalnego Seminarium Duchownego.
3. We wtorek, 16 grudnia, rozpoczynamy nowennę do Bożego Narodzenia, tym samym przechodzimy do bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zapraszamy na nowennę w dni powszednie na g. 11.45 i 16.45, w niedzielę zaś na g. 17.00. Okazją do przygotowania do świąt będą rekolekcje. Zapraszamy na nie w dniach 17-19 grudnia (środa-piątek). Nauki na Mszach św. o g. 12, 17 oraz 19.30 wygłosi ks. dr Maciej Hułas – wykładowca w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej KUL. Dyżury spowiedzi w okresie przedświątecznym są umieszczone w gablocie. (więcej…)

II Niedziela Adwentu A.D. 2014 – 7 grudnia 2014 r.

1. Przeżywany dziś II Niedziela Adwentu jest od lat dniem modlitwy za Kościół na Wschodzie. Przez ofiarę do puszki, przy bocznym ołtarzu po prawej stronie, możemy również konkretnie wspomóc przedsięwzięcia związane z jego działalnością. Zachęcamy do tego.
2. Jutro, 8 grudnia, przeżywamy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o g. 6.30, 9, 12 oraz 17 i 19.30. O g. 11. 30 zapraszamy na nabożeństwo Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. (więcej…)

I Niedziela Adwentu A.D. 2014 – 30 listopada 2014 r.

1. Rozpoczynamy dzisiaj okres adwentu. W polskiej tradycji wypracowaliśmy, że adwent jest okresem pewnego zatrzymania, zamodlenia się, refleksji nad życiem, pojednania, podzielenia się z innymi. Dzisiaj w Kościele rozpoczyna się też Rok Życia Konsekrowanego.
2. Wśród adwentowych zaproszeń, pierwsze prowadzi do udziału w roratach – porannej Mszy św. ku czci Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy w naszym kościele na roraty, od poniedziałku do soboty, na g. 6.30. Towarzyszyć nam będzie w tym roku przypominanie najważniejszych myśli z Listu do rodzin św. Jana Pawła II. We wtorki, środy i piątki zapraszamy po roratach na śniadanie. W adwencie, od poniedziałku do piątku, zapraszamy też na popołudniową adorację Najśw. Sakramentu w godz. 12.30-17. Na roraty w sobotę zapraszamy w sposób szczególny dzieci. Rekolekcje adwentowe będą w dniach 17-19 grudnia i poprowadzi je ks. dr Maciej Hułas z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. (więcej…)