17 września 2014 r. – środa

     Co tak naprawdę może poruszyć człowieka, aby on zrozumiał, że to co dzieje się wokół niego jest przesłaniem dla niego? Trudne to pytanie, czy jeszcze trudniejsze jest znalezienie odpowiedzi. Bo z nami jest tak jak z dziećmi z historii, do której odniósł się Jezus w czytanym dziś fragmencie Ewangelii. Każda sytuacja im nie pasowała. Podobnie było ze współczesnymi Jezusowi Jego rodakami. Ciągle się to powtarza przez wieki. Może czas już nie rozglądać się, ale dokonać wyboru. Jest nim wybór miłości jako daru największego. Szczegóły jak go realizować podpowiada św. Paweł Apostoł w słowach Hymnu o miłości.

Czytaj więcej

16 września 2014 r. – wtorek, wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa

       Czy dzisiaj znajdziemy uczniów Chrystusa zdolnych jak dzisiejsi patronowie do dania tak wiele w trosce o jedność Kościoła i wierność Chrystusowi? Tak, są tacy. Czasem o nich usłyszymy w migawce wydarzeń z Bliskiego Wschodu, Afryki, dalekiej Azji. Ciągle możemy myśleć, że to nie dla nas. Jeśli tak będziemy podchodzić do sprawy ochłodzimy naszą wiarę, zobojętniejemy w ważnych punktach przekazu wiary, a może nawet wyprzemy się tego co jest naszą wewnętrzną siłą. Warto dziś sobie postawić pytanie w czym się przejawia moje zabieganie o jedność Kościoła i wierność Chrystusowi?

Czytaj więcej

16 września 2014 r. – poniedziałek, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

      Wiele razy słuchaliśmy już pewnie Ewangelii, którą często nazywamy testamentem z Krzyża. Pewnie różne myśli też nam towarzyszyły wówczas. Dziś jednak Kościół zaprasza nas, abyśmy obecność Maryi pod Krzyżem odczytywali w Jej tytule jako Maryi Bolesnej. Boleść, wewnętrzne przeżycia stanięcia wobec cierpienia, męki i śmierci swego Syna są dzisiaj przedmiotem refleksji członków Kościoła. Nie po to, aby napawać się Jej bólem, ale by odkrywać Jej duchową obecność w życiu pełnym zmagań, różnorakich cierpień dzieci Kościoła, ale też cierpień Kościoła z powodu pogubionego, grzesznego życia swych członków jak też innych ludzi. Stanąć bliżej Maryi to uczynić krok, aby przybliżyć się do tajemnicy Bożej miłości.

Czytaj więcej

14 września 2014 r. – niedziela, Święto Podwyższenia Krzyża świętego

     Co robić, aby nie spowszedniał, nie zamazał się w naszym życiu znak krzyża? Trzeba nade wszystko wyraźnie stawiać sobie takie pytanie. W nim bowiem jest już motyw do pewnej refleksji. Za znakami, symbolami odsłania się bowiem pewna realna rzeczywistość. W odniesieniu do krzyża moglibyśmy w najkrótszej formie określić ją mianem miłości Bożej. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał. Bóg posunął się tak daleko, aby człowiek nie zginął, ale by był zbawiony. Może znowu jest czas, abyśmy przyznali się i za słowami z Księgi Liczb powtórzyli: Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tym, których nam dał, aby nas prowadzili we wspólnocie Kościoła. Tylko w ten sposób na nowo odkryjemy krzyż – znak, na którym Jezus został wywyższony, ale też doświadczymy jego mocy.

Czytaj więcej

13 września 2014 r. – sobota, wspomnienie Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

       Nie wystarczy mówić Panie, Panie i być już pewnym, że moje życie opiera się na Bogu. Owoce naszego życia, naszego postępowania mówią kim jesteśmy. Jakie zatem owoce przynosi moje życie?

Czytaj więcej

12 września 2014 r. – piątek

       Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! - pewnie nieraz te słowa św. Pawła Apostoła były przedmiotem refleksji dla wielu z nas, zwłaszcza kiedy poważnie podchodziliśmy do ewangelizacji jako misji, do której odkryliśmy wezwanie. Można jedynie pytać się w tej sytuacji jak w konkretach mam głosić Ewangelię? Dzisiaj wielką pomocą dla zaangażowanych w ewangelizację są różnego rodzaju warsztaty, kursy czy rekolekcje. Nie tylko ich uczestnicy nabywają pewną wiedzę, ale też podejmują konkretną praktykę zastosowywania poznawanych metod i środków. By nie było to jedynie działanie dla jakichś wyspecjalizowanych czynności ciągle trzeba podejmować drogę osobistego nawrócenia. Wtedy bowiem weryfikuje się za kim tak naprawdę idziemy i czy jesteśmy zdolni do osobistego osądu, by nie być jedynie zapatrzonym na to co robi i czego naszym zdaniem potrzebuje drugi człowiek.

Czytaj więcej

Aktualności

17 września 2014 r. – środa

     Co tak naprawdę może poruszyć człowieka, aby on zrozumiał, że to co dzieje się wokół niego jest przesłaniem dla niego? Trudne to pytanie, czy jeszcze trudniejsze jest znalezienie odpowiedzi. Bo z nami jest tak jak z dziećmi z historii, do której odniósł się Jezus w czytanym dziś fragmencie Ewangelii. Każda sytuacja im nie pasowała. Podobnie było ze współczesnymi Jezusowi Jego rodakami. Ciągle się to powtarza przez wieki. Może czas już nie rozglądać się, ale dokonać wyboru. Jest nim wybór miłości jako daru największego. Szczegóły jak go realizować podpowiada św. Paweł Apostoł w słowach Hymnu o miłości.

16 września 2014 r. – wtorek, wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa

       Czy dzisiaj znajdziemy uczniów Chrystusa zdolnych jak dzisiejsi patronowie do dania tak wiele w trosce o jedność Kościoła i wierność Chrystusowi? Tak, są tacy. Czasem o nich usłyszymy w migawce wydarzeń z Bliskiego Wschodu, Afryki, dalekiej Azji. Ciągle możemy myśleć, że to nie dla nas. Jeśli tak będziemy podchodzić do sprawy ochłodzimy naszą wiarę, zobojętniejemy w ważnych punktach przekazu wiary, a może nawet wyprzemy się tego co jest naszą wewnętrzną siłą. Warto dziś sobie postawić pytanie w czym się przejawia moje zabieganie o jedność Kościoła i wierność Chrystusowi?

16 września 2014 r. – poniedziałek, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

      Wiele razy słuchaliśmy już pewnie Ewangelii, którą często nazywamy testamentem z Krzyża. Pewnie różne myśli też nam towarzyszyły wówczas. Dziś jednak Kościół zaprasza nas, abyśmy obecność Maryi pod Krzyżem odczytywali w Jej tytule jako Maryi Bolesnej. Boleść, wewnętrzne przeżycia stanięcia wobec cierpienia, męki i śmierci swego Syna są dzisiaj przedmiotem refleksji członków Kościoła. Nie po to, aby napawać się Jej bólem, ale by odkrywać Jej duchową obecność w życiu pełnym zmagań, różnorakich cierpień dzieci Kościoła, ale też cierpień Kościoła z powodu pogubionego, grzesznego życia swych członków jak też innych ludzi. Stanąć bliżej Maryi to uczynić krok, aby przybliżyć się do tajemnicy Bożej miłości.

Ogłoszenia

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata A.D. 2014 – 23 listopada 2014 r.

1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. To ostatnia niedziela roku kościelnego, za tydzień rozpoczniemy okres Adwentu. Warto może zadać sobie pytanie, w czym się wyraża to, że należymy do owczarni Chrystusa? Czy potrafimy z wdzięcznością, ale też odpowiedzialnością spojrzeć na dar wiary? Jezus na pewno pragnie nas dalej prowadzić, tylko czy my pozwalamy Mu na to?
2. Dzisiaj swą Uroczystość Patronalną obchodzi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Akcja Katolicka. Otaczamy ich modlitwą. Swoje święto patronalne mają również Siostry Rodziny Betańskiej, które posługują przy naszym kościele. Dziękując za ich posługę polecamy je również w naszych modlitwach. (więcej…)

XXXIII Niedziela Zwykła A.D. 2014 – 16 listopada 2014 r.

1. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary złożone na tacę z przeznaczeniem na budownictwo sakralne w naszej archidiecezji.
2. (Msze św. w g.9-13) Świetlica KSM serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w akcji na rzecz jej podopiecznych „Zostań Świętym Mikołajem”. Wystarczy wziąć ulotkę z przepisanymi listami dzieci i spośród wypisanych marzeń spełnić te jedno wybrane przez siebie. Dzięki temu uda się stworzyć dla nich wyjątkowe mikołajkowe paczki. O szczegółach akcji opowiedzą nam na zakończenie ogłoszeń wychowawcy świetlicy. (więcej…)

XXXII Niedziela Zwykła A.D. 2014 – 9 listopada 2014 r., Święto – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

1.Dzisiejsza niedziela to VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Organizowany jest on przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W tym roku jest to łączność z Kościołem w Syrii. Syria to miejsce, gdzie chrześcijanie są obecni niemal od samego początku chrześcijaństwa. To tereny nawrócenia i działalności św. Pawła. Damaszek do dziś jest miejscem, gdzie obecna jest jedna z największych wspólnot chrześcijańskich. Dziś Syria to też jedno z najgorszych dla chrześcijan miejsc na Ziemi gdzie od lat toczy się wojna, co gorsze, nikt nie widzi końca jej koszmaru. Obecnie coraz widoczniejszym staje się „oczyszczenie” kraju z chrześcijan dokonywane przez islamskich fundamentalistów.
Grupa misyjna przygotowała w nawie bocznej okolicznościową prezentację ukazującą sytuację chrześcijan w Syrii. Konkretnym znakiem solidarności z cierpiącymi tam chrześcijanami będzie też dziś możliwość wrzucenia ofiary do puszki, która wesprze tamtejszych chrześcijan. Już dziękujemy za okazaną wrażliwość.
2. We wtorek, kiedy – 11 listopada – liturgia Kościoła wspomina św. Marcina, obchodzimy Święto Niepodległości. Dla nas Polaków jest to moment wdzięczności i refleksji nad tematem Ojczyzny. Msza św. o g. 12.00 będzie w naszym kościele odprawiona w intencji Ojczyzny. Zapraszamy. (więcej…)