Uroczystość Wniebowzięcia NMP w Kościele pw. Świętego Ducha.

Zapraszamy na Eucharystie w godz.

9.00, 10.30, 12.00, 13.00, 19.30.

Czytaj więcej

Nowy Rektor kościoła, pw. Świętego Ducha!

13

Ks. Arcybiskup Metropolita Lubelski, powołał na Rektora kościoła pw. Świętego Ducha w Lublinie, Ks. Prałata Stanisława Sieczkę, dotychczasowego duszpasterza akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ks. Rektor podejmie posługę od następnej niedzieli. Otaczamy Ks. Rektora naszą modlitwą.

Czytaj więcej

Co za nami!

Boże Ciało

Tak wyglądał ołtarz przy naszym kościele

boze-da-000000035-jpg_73d42 boze-da-000000017-jpg_2b6a5

Nowi Lektorzy i Ministrant

IMGP1847 IMGP1838

IMGP1880IMGP1874

Czytaj więcej

Podziękowanie Ks. Markowi Urbanowi za 4,5 letnią posługę w naszym Kościele.

zdjęcie1

W niedzielę 31 maja 2015 roku, podczas Eucharystii o godz. 10.30, dziękowaliśmy za posługę Ks. Rektora Marka Urbana w naszym Kościele.

Zobacz zdjęcia

13 czerwca 2015 roku Ks. Marek Urban, podczas Eucharystii odpustowej ku czci Św. Antoniego, o godz. 18.00, będzie przeżywał liturgiczne wprowadzenie jako Proboszcz do Parafii Św. Antoniego w Lublinie. Zapraszamy do udziału w tych uroczystościach i otaczamy Ks. Proboszcza Marka naszą modlitwą i życzliwą pamięcią.

Czytaj więcej

Relacja z obchodów Uroczystości Patronalnej naszego Kościoła – Zesłania Ducha Świętego!

Bardzo owocny był czas Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w naszym Kościele.

Przygotowywaliśmy się do niego poprzez Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego, łącząc ją z nabożeństwami majowymi.

W tym roku oprawę muzyczną Liturgii miał chór, który specjalnie powstał na nasze uroczystości. Rozpoczęli przygotowania pod kierunkiem P. Jadwigi Śieroń – Widelskiej w piątek wieczorem, warsztatami najpierw w Bursie Szkół Artystycznych, a następnie w sobotę i w niedzielę przy kościele pw. Świętego Ducha.

IMGP1300

Prawie 40 osób, ćwiczyło przepiękne utwory, m. inn. Akatyst ku czci Ducha Świętego.

Utwór „Pokój wam”

IMGP1386

Utwór „Wody Jordanu”

IMGP1459

Relacja z Wigilii Zesłania Ducha Świętego

Po uroczystej Eucharystii, sprawowanej o godz. 19.30, trwaliśmy na modlitwie tak jak Apostołowie z Maryją w Wieczerniku

IMGP1362

Po rozbudowanej Liturgii Godzin był obrzęd odnowienia sakramentu bierzmowania

IMGP1371IMGP1380

oraz obrzęd namaszczenia olejkiem radości …

IMGP1398

Dzień Zesłania Ducha Świętego to Uroczysta Eucharystia o godz. 12.00. Przewodnikiem duchowym przez cały dzień był ks. wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie, ks. kan. Krzysztof Podstawka.

IMGP1442IMGP1433

Podczas wszystkich Eucharystii informowaliśmy wiernych o tym, że dotychczasowy Rektor Kościoła pw. Świętego Ducha Ks. Marek Urban, został mianowany przez Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika proboszczem Parafii pw. Świętego Antoniego w Lublinie. Wdzięczność za posługę ks. Marka okażemy w niedzielę 31 maja podczas Eucharystii w naszym Kościele o godz. 10.30.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego zakończyła się Eucharystią o godz. 19.30 i agapa na dziedzińcu naszego kościoła.

IMGP1556

Zapraszamy do galerii zdjęć z naszych uroczystości.

Czytaj więcej

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY

Maryjo, Matko Dobrej Rady, która powiedziałaś: Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn, wypraszaj nam u Chrystusa łaskę dobrych wyborów.

Niech Twoja modlitwa wyjedna zgodę i miłość w naszych rodzinach, opiekę i dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, pomyślność dla naszej Ojczyzny i błogosławieństwo dla Kościoła Świętego i Jego Pasterzy.

W chwilach trudnych, w cierpieniach i wątpliwościach, błagaj o Boże światło, które pozwoli nam rozpoznać wolę Chrystusa i o Jego moc, abyśmy umieli tę wolę wypełnić.

Zawierzamy się Twojemu wstawiennictwu na wszystkich drogach naszego życia. Orędowniczko i Doradczyni nasza, niech Twoja modlitwa wyjedna nam dar Bożej miłości i radość życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY
18-26 KWIETNIA 2015

Litania do Matki Bożej Dobrej Rady
Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas!
Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo – módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Dobrej Rady,
Córko Ojca Przedwiecznego,
Matko Syna Bożego,
Oblubienico Ducha Świętego,
Przybytku Trójcy Przenajświętszej,
Bramo niebios,
Królowo Aniołów,
Ozdobo Proroków,
O dobra Rado Apostołów,
O dobra Rado Męczenników,
O dobra Rado Wyznawców,
O dobra Rado Panien,
O dobra Rado wszystkich Świętych,
O dobra Rado uciśnionych,
O dobra Rado wdów i sierot,
O dobra Rado chorych,
O dobra Rado strapionych i więźniów,
O dobra Rado ubogich,
O dobra Rado we wszelkich potrzebach,
O dobra Rado we wszelkich niebezpieczeństwach,
O dobra Rado w pokusach,
O dobra Rado nawracających się grzeszników,
O dobra Rado konających,
We wszelkich sprawach i potrzebach – użycz nam dobrej rady!
We wszelkich wątpliwościach i zamieszaniach,
We wszelkich smutkach i przeciwnościach,
We wszelkich niebezpieczeństwach i nieszczęściach,
We wszelkich niedostatkach,
We wszelkich krzyżach i dolegliwościach,
We wszelkich pokusach i natarczywościach,
W prześladowaniu i oczernianiu nas,
W każdej wyrządzonej nam krzywdzie,
We wszelkich niebezpieczeństwach duszy i ciała,
We wszelkich potrzebach,
W godzinę śmierci,
Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!
K.: Módl się za nami, o Matko Dobrej Rady.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. O Boże! Dawco wszelkich dobrych i doskonałych darów! Daj nam wszystkim, którzy się do Maryi uciekamy, abyśmy z Jej macierzyńskiej ręki mogli otrzymać dobrą radę, pomoc i wsparcie w naszej biedzie, wątpliwościach i potrzebach, przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen

Modlitwy do Matki Bożej Dobrej Rady (do wyboru jedna na kolejny dzień nowenny):
1. Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady
O Matko, o Panno, Tyś błogosławiona między niewiastami. Syn Twój, który błogosławiony przyszedł w Imię Pańskie, prawdziwy Dawca rady do wszystkiego dobrego, który zasiada w niebie: ten Syn Twój dał Ci wszelką doskonałość daru do udzielania dobrej rady wszystkim ludziom. Proszę Cię, wyjednaj nam łaskę dobrej rady, abyśmy więcej nie grzeszyli, ale raczej, abyśmy za natchnieniem Ducha Świętego sami ćwiczyli się w cnotach i bliźnich naszych do nich zachęcali. Amen.
2. Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady
Chwalebna Dziewico Maryjo, Matko Dobrej Rady, błagamy Cię, prowadź nas po trudnych drogach życia. Wyjednaj światło naszemu rozumowi, gorącą miłość naszemu sercu, siłę naszej woli. O Matko Słowa Wcielonego, powtarzaj nam słowa życia wiecznego, które usłyszałaś od Twego Syna i zachowałaś w swoim sercu. Spraw, abyśmy żyli w miłości Bożej i wypełniali zawsze Jego świętą wolę. Uproś nam łaskę wytrwania do końca, byśmy mogli cieszyć się z Tobą wieczną radością w niebie. Amen.
3. Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady
Panie, Ty wiesz, jak w niepewności i lęku rodzą się w nas śmiertelnych nasze zamysły, udziel nam Twojej mądrości za przyczyną Maryi Panny, Rodzicielki Twojego Syna, abyśmy dzięki niej mogli poznać to, co się Tobie podoba i znaleźli słuszne wyjście w naszych trudnościach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

4. Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady
Maryjo, Matko Dobrej Rady, która powiedziałaś: Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn,
wypraszaj nam u Chrystusa łaskę dobrych wyborów.
Niech Twoja modlitwa wyjedna zgodę i miłość w naszych rodzinach,
opiekę i dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży,
pomyślność dla naszej Ojczyzny i błogosławieństwo dla Kościoła Świętego i Jego Pasterzy.
W chwilach trudnych, w cierpieniach i wątpliwościach, błagaj o Boże światło,
które pozwoli nam rozpoznać wolę Chrystusa i o Jego moc, abyśmy umieli tę wolę wypełnić.
Zawierzamy się Twojemu wstawiennictwu na wszystkich drogach naszego życia.
Orędowniczko i Doradczyni nasza,
niech Twoja modlitwa wyjedna nam dar Bożej miłości i radość życia wiecznego.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
5. MODLITWA DO MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY
O najchwalebniejsza Panno , wybrana przez wieczne postanowienie na Matkę Słowa wiecznego , które się stało Człowiekiem , skarbnico łask Bożych i pośredniczko grzesznych , ja sługa Twój uciekam się do Ciebie , abyś była mi przewodniczką i doradczynią na tej dolinie płaczu.
Wyjednaj mi przez najdroższą Krew Syna swego Boskiego przebaczenie grzechów moich , zbawienie duszy mojej i wszystko , co mi do dostąpienia tegoż jest potrzebnym albo pożytecznym.
Błagaj też o zwycięstwo Kościoła świętego nad nieprzyjaciółmi jego i o rozszerzenie Królestwa Jezusa Chrystusa po całej ziemi. Amen.