Relacja z obchodów Uroczystości Patronalnej naszego Kościoła – Zesłania Ducha Świętego!

Bardzo owocny był czas Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w naszym Kościele.

Przygotowywaliśmy się do niego poprzez Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego, łącząc ją z nabożeństwami majowymi.

W tym roku oprawę muzyczną Liturgii miał chór, który specjalnie powstał na nasze uroczystości. Rozpoczęli przygotowania pod kierunkiem P. Jadwigi Śieroń – Widelskiej w piątek wieczorem, warsztatami najpierw w Bursie Szkół Artystycznych, a następnie w sobotę i w niedzielę przy kościele pw. Świętego Ducha.

IMGP1300

Prawie 40 osób, ćwiczyło przepiękne utwory, m. inn. Akatyst ku czci Ducha Świętego.

Utwór „Pokój wam”

IMGP1386

Utwór „Wody Jordanu”

IMGP1459

Relacja z Wigilii Zesłania Ducha Świętego

Po uroczystej Eucharystii, sprawowanej o godz. 19.30, trwaliśmy na modlitwie tak jak Apostołowie z Maryją w Wieczerniku

IMGP1362

Po rozbudowanej Liturgii Godzin był obrzęd odnowienia sakramentu bierzmowania

IMGP1371IMGP1380

oraz obrzęd namaszczenia olejkiem radości …

IMGP1398

Dzień Zesłania Ducha Świętego to Uroczysta Eucharystia o godz. 12.00. Przewodnikiem duchowym przez cały dzień był ks. wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie, ks. kan. Krzysztof Podstawka.

IMGP1442IMGP1433

Podczas wszystkich Eucharystii informowaliśmy wiernych o tym, że dotychczasowy Rektor Kościoła pw. Świętego Ducha Ks. Marek Urban, został mianowany przez Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika proboszczem Parafii pw. Świętego Antoniego w Lublinie. Wdzięczność za posługę ks. Marka okażemy w niedzielę 31 maja podczas Eucharystii w naszym Kościele o godz. 10.30.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego zakończyła się Eucharystią o godz. 19.30 i agapa na dziedzińcu naszego kościoła.

IMGP1556

Zapraszamy do galerii zdjęć z naszych uroczystości.

Czytaj więcej

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

23 maja 2015 r. (sobota)

godz. 19.30 EUCHARYSTIA

godz. 20.30 Modlitewne czuwanie Wigilii Zesłania Ducha Świętego

24 maja 2015 r. (niedziela)

Msze św.:

godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 – Główna Msza św. oraz 17.30, 19.30 – z udziałem młodzieży

godz.17.00 – nabożeństwo majowe

Czytaj więcej

Młodzi za młodych – 7 maja 2015, godz. 20.00-22.00

młodzimaj2015

W ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży (ŚDM 2016) my, młodzi ludzie, chcemy modlić się za naszych rówieśników w cyklu pierwszoczwartkowych adoracji w kościele pw. Świętego Ducha w Lublinie.

Te adoracje są niezwykłe, bo będziemy podczas nich modlić się za naszych rówieśników, których dotykają różne problemy. Chyba każdy z nas doświadcza tego, że życie nie oszczędza nikogo ze względu na młody wiek, że trudno jest podejmować dobre wybory, że walka z tym, co proponuje świat, wymaga wiele odwagi i wytrwałości. Dlatego chcemy się modlić – za siebie i za innych młodych ludzi, bo wierzymy w moc modlitwy!

W maju (7 maja 2015) modlimy się za młodych pozbawionych rodzinnego ciepła i domu:
20.00 – 20.20 – wprowadzenie
20.20 – 21.30 – adoracja
21.30 – różaniec i litania za młodych

Módl się razem z nami – przyjdź i zaproś znajomych!

 

Czytaj więcej

Relikwie Świętej Rity i Uroczystość Matki Bożej Dobrej Rady

IMGP1002

21 kwietnia 2015r – we wtorek w naszym kościele przeżywaliśmy nawiedzenie relikwii św. Rity. Kościół wypełnił się po brzegi wiernymi, którzy chcieli oddać cześć i modlić się polecając swoje intencje. Był to też szczególny moment w przeżywaniu Nowenny przygotowującej do Uroczystości Matki Bożej Dobrej Rady.

IMGP1201

Uroczystość naszego Sanktuarium przeżywaliśmy 27 kwietnia 2015r. = w poniedziałek. Duchowym przewodnikiem w tym czasie był ks. kan. Andrzej Juźko, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Milejowie.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tych uroczystości.

IMGP1003 IMGP1007 IMGP1009 IMGP1040 IMGP1034 IMGP1042

IMGP1203 IMGP1204

 

 

 

Czytaj więcej

Uroczystość Matki Bożej Dobrej Rady w kościele pw. Świętego Ducha w Lublinie

IMGP0587
27 kwietnia 2015r. (poniedziałek)
Msze Św. godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 – Główna Msza św. za czcicieli Matki Bożej i w złożonych intencjach
oraz 17.00, 19.30
Nabożeństwa maryjne ku czci Matki Bożej Dobrej Radygodz. 11.30 i 16.30
Słowo Boże głosi i przewodniczy głównej Mszy Św. – ks. kan. Andrzej Juźko,
proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Milejowie

Nowenna przygotowująca do Uroczystości Matki Bożej Dobrej Rady
18 (sobota) – 26 kwietnia 2015r.(niedziela) – na zakończenie Mszy św. o godz. 12.00,
polecać na niej będziemy sprawy Kościoła i wiernych modlących się w naszym kościele.

Czytaj więcej

Nawiedzenie relikwii św. Rity w kościele pw. Świętego Ducha w Lublinie

św. Rita

21 kwietnia 2015r. (wtorek)
Godz. 11.45 – nabożeństwo wprowadzające relikwie
Godz. 12.00 – Msza św. z ucałowaniem relikwii na rozpoczęcie nawiedzenia
Godz. 13.00 – różaniec ze św. Ritą
Godz. 15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego i koronka do św. Rity
Godz. 16.30 – nieszpory o św. Ricie
Godz. 17.00 – Msza św. na zakończenie nawiedzenia.

Czytaj więcej

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY

Maryjo, Matko Dobrej Rady, która powiedziałaś: Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn, wypraszaj nam u Chrystusa łaskę dobrych wyborów.

Niech Twoja modlitwa wyjedna zgodę i miłość w naszych rodzinach, opiekę i dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, pomyślność dla naszej Ojczyzny i błogosławieństwo dla Kościoła Świętego i Jego Pasterzy.

W chwilach trudnych, w cierpieniach i wątpliwościach, błagaj o Boże światło, które pozwoli nam rozpoznać wolę Chrystusa i o Jego moc, abyśmy umieli tę wolę wypełnić.

Zawierzamy się Twojemu wstawiennictwu na wszystkich drogach naszego życia. Orędowniczko i Doradczyni nasza, niech Twoja modlitwa wyjedna nam dar Bożej miłości i radość życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY
18-26 KWIETNIA 2015

Litania do Matki Bożej Dobrej Rady
Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas!
Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo – módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Dobrej Rady,
Córko Ojca Przedwiecznego,
Matko Syna Bożego,
Oblubienico Ducha Świętego,
Przybytku Trójcy Przenajświętszej,
Bramo niebios,
Królowo Aniołów,
Ozdobo Proroków,
O dobra Rado Apostołów,
O dobra Rado Męczenników,
O dobra Rado Wyznawców,
O dobra Rado Panien,
O dobra Rado wszystkich Świętych,
O dobra Rado uciśnionych,
O dobra Rado wdów i sierot,
O dobra Rado chorych,
O dobra Rado strapionych i więźniów,
O dobra Rado ubogich,
O dobra Rado we wszelkich potrzebach,
O dobra Rado we wszelkich niebezpieczeństwach,
O dobra Rado w pokusach,
O dobra Rado nawracających się grzeszników,
O dobra Rado konających,
We wszelkich sprawach i potrzebach – użycz nam dobrej rady!
We wszelkich wątpliwościach i zamieszaniach,
We wszelkich smutkach i przeciwnościach,
We wszelkich niebezpieczeństwach i nieszczęściach,
We wszelkich niedostatkach,
We wszelkich krzyżach i dolegliwościach,
We wszelkich pokusach i natarczywościach,
W prześladowaniu i oczernianiu nas,
W każdej wyrządzonej nam krzywdzie,
We wszelkich niebezpieczeństwach duszy i ciała,
We wszelkich potrzebach,
W godzinę śmierci,
Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!
K.: Módl się za nami, o Matko Dobrej Rady.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. O Boże! Dawco wszelkich dobrych i doskonałych darów! Daj nam wszystkim, którzy się do Maryi uciekamy, abyśmy z Jej macierzyńskiej ręki mogli otrzymać dobrą radę, pomoc i wsparcie w naszej biedzie, wątpliwościach i potrzebach, przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen

Modlitwy do Matki Bożej Dobrej Rady (do wyboru jedna na kolejny dzień nowenny):
1. Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady
O Matko, o Panno, Tyś błogosławiona między niewiastami. Syn Twój, który błogosławiony przyszedł w Imię Pańskie, prawdziwy Dawca rady do wszystkiego dobrego, który zasiada w niebie: ten Syn Twój dał Ci wszelką doskonałość daru do udzielania dobrej rady wszystkim ludziom. Proszę Cię, wyjednaj nam łaskę dobrej rady, abyśmy więcej nie grzeszyli, ale raczej, abyśmy za natchnieniem Ducha Świętego sami ćwiczyli się w cnotach i bliźnich naszych do nich zachęcali. Amen.
2. Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady
Chwalebna Dziewico Maryjo, Matko Dobrej Rady, błagamy Cię, prowadź nas po trudnych drogach życia. Wyjednaj światło naszemu rozumowi, gorącą miłość naszemu sercu, siłę naszej woli. O Matko Słowa Wcielonego, powtarzaj nam słowa życia wiecznego, które usłyszałaś od Twego Syna i zachowałaś w swoim sercu. Spraw, abyśmy żyli w miłości Bożej i wypełniali zawsze Jego świętą wolę. Uproś nam łaskę wytrwania do końca, byśmy mogli cieszyć się z Tobą wieczną radością w niebie. Amen.
3. Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady
Panie, Ty wiesz, jak w niepewności i lęku rodzą się w nas śmiertelnych nasze zamysły, udziel nam Twojej mądrości za przyczyną Maryi Panny, Rodzicielki Twojego Syna, abyśmy dzięki niej mogli poznać to, co się Tobie podoba i znaleźli słuszne wyjście w naszych trudnościach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

4. Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady
Maryjo, Matko Dobrej Rady, która powiedziałaś: Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn,
wypraszaj nam u Chrystusa łaskę dobrych wyborów.
Niech Twoja modlitwa wyjedna zgodę i miłość w naszych rodzinach,
opiekę i dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży,
pomyślność dla naszej Ojczyzny i błogosławieństwo dla Kościoła Świętego i Jego Pasterzy.
W chwilach trudnych, w cierpieniach i wątpliwościach, błagaj o Boże światło,
które pozwoli nam rozpoznać wolę Chrystusa i o Jego moc, abyśmy umieli tę wolę wypełnić.
Zawierzamy się Twojemu wstawiennictwu na wszystkich drogach naszego życia.
Orędowniczko i Doradczyni nasza,
niech Twoja modlitwa wyjedna nam dar Bożej miłości i radość życia wiecznego.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
5. MODLITWA DO MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY
O najchwalebniejsza Panno , wybrana przez wieczne postanowienie na Matkę Słowa wiecznego , które się stało Człowiekiem , skarbnico łask Bożych i pośredniczko grzesznych , ja sługa Twój uciekam się do Ciebie , abyś była mi przewodniczką i doradczynią na tej dolinie płaczu.
Wyjednaj mi przez najdroższą Krew Syna swego Boskiego przebaczenie grzechów moich , zbawienie duszy mojej i wszystko , co mi do dostąpienia tegoż jest potrzebnym albo pożytecznym.
Błagaj też o zwycięstwo Kościoła świętego nad nieprzyjaciółmi jego i o rozszerzenie Królestwa Jezusa Chrystusa po całej ziemi. Amen.