UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

4 - Obraz Zesłanie Ducha Świętego IRM_7125

14 maja 2016 r. (sobota)

godz. 19.30 EUCHARYSTIA

godz. 20.30 Modlitewne czuwanie Wigilii Zesłania Ducha Świętego,

a następnie agapa na dziedzińcu Kościoła

15 maja 2016 r. (niedziela)

Msze św.:

godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 – Główna Msza św. oraz 17.30, 19.30

godz.17.00 – nabożeństwo majowe

W ramach przygotowania do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zapraszamy na nowennę o godz. 11.30 i 17.30.

W czwartek na godz. 18.00, Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca gromadzącą się przy naszym kościele zaprasza na modlitewne przygotowanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Chcemy świadomie i jak najowocniej przeżyć ten czas. W planie konferencja ks. Dawida Wasilewskiego:,,Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”, a następnie modlitwa uwielbienia.

Czytaj więcej

Uroczystość Matki Bożej Dobrej Rady w kościele pw. Świętego Ducha w Lublinie

IMGP0587
26 kwietnia 2016r. (wtorek)
Msze Św. godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 – Główna Msza św. za czcicieli Matki Bożej i w złożonych intencjach
oraz 17.00, 19.30
Nabożeństwa maryjne ku czci Matki Bożej Dobrej Radygodz. 11.30 i 16.30
Słowo Boże głosi i przewodniczy głównej Mszy Św. – ks. Adam Jaszcz,
Sekretarz Metropolity Lubelskiego Abp Stanisława Budzika

Nowenna przygotowująca do Uroczystości Matki Bożej Dobrej Rady
do 25 kwietnia 2016r. – na zakończenie Mszy św. o godz. 12.00,
polecać na niej będziemy sprawy Kościoła i wiernych modlących się w naszym kościele.

Czytaj więcej

Wielkanoc A.D. 2016

50 dni radości paschalnej 105x200

Dziękując dobremu Bogu za wszystkich, którzy tworzą społeczność Kościoła pw. Świętego Ducha w Lublinie – którym posługujemy, z którymi wspólnie się modlimy i dzielimy się sobą, składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Czas Paschalny, będzie przepełniony radością, abyście umocnieni darami Ducha Świętego i opieką Matki Boskiej Dobrej Rady, wiernie szli za Chrystusem Zmartwychwstałym.

Ks. Stanisław Sieczka – Rektor Kościoła

Ks. Piotr Drozd

Ks. Tadeusz Liminowicz

Siostry Rodziny Betańskiej

Czytaj więcej

Triduum Paschalne A.D. 2016

20150403_101755

LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO

I MISTERIUM CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO

godz. 17.00 Msza Wieczerzy Pańskiej

WIELKI PIĄTEK
godz. 8.00 JUTRZNIA z Godziną czytań
godz. 11.00 Droga Krzyżowa
godz. 12.00 Godzina południowa
godz. 15.00 NOWENNA przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego
godz. 17.00 Liturgia na cześć Męki Pańskiej

Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania:
g. 8.00-17.00
g. 21.00-24.00 NOC KONFESJONAŁÓW

II MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO

WIELKA SOBOTA
godz. 8.00 JUTRZNIA z Godziną czytań
godz. 12.00 Godzina południowa
Poświęcenie pokarmów
godz. 8.00, 9.00 – 14.00 co 30 minut

Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania:
g. 8.00-14.00

III MISTERIUM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Godz. 22.00 WIGILIA PASCHALNA
z odnowieniem Przymierza Chrztu Świętego i procesją rezurekcyjną

Msze Święte w Niedzielę Wielkanocną:
godz. 9.00, 10.30, 12.00, 13.00 oraz 17.30
godz. 17.00 II Nieszpory Zmartwychwstania Pańskiego, kończące obchody Triduum Paschalnego
Msze Święte w Poniedziałek Wielkanocny:
godz. 9.00, 10.30, 12.00, 13.00 oraz 17.30

Czytaj więcej

Wielki Tydzień w Kościele pw. Świętego Ducha w Lublinie

60 a - rzeźba Krucyfiks IRM_7168

Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej

Msze Święte z poświęceniem palm o godz.: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.00 (z udziałem dzieci), 17.30, 19.30

Gorzkie Żale o godz. 17.00

MSZE ŚWIĘTE (Wielki Poniedziałek- Wielka Środa)
Godz. 7.00, 12.00, 17.00

LITURGIA GODZIN:

Wielki Poniedziałek – Wielka Środa:
g. 6.45 – JUTRZNIA
g. 11.30 – GODZINA CZYTAŃ
g. 16.30 – NIESZPORY

Wielki Czwartek
g. 8.00 – JUTRZNIA z Godziną czytań
g. 12.00 – Godzina południowa

Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania:

Wielki Poniedziałek
g. 12.00-17.30
Wielki Wtorek
g. 12.00-17.30
Wielka Środa
g. 12.00-18.00
Wielki Czwartek
g. 12.00-17.00

Czytaj więcej

Wielki Post A.D. 2016

60 a - rzeźba Krucyfiks IRM_7168

Środa Popielcowa – 10 lutego 2016 roku

  • Msze Święte z posypaniem głów popiołem o godz. 7.00, 12.00, 17.00, 19.30

Gorzkie Żale

  • pierwsze nabożeństwo w Środę Popielcową, o godz. 16.30.
  • poniedziałek i wtorek – godz. 11.30 i 16.30
  • niedziela – godz. 17.00

Drogi Krzyżowe

  • Piątki – godz. 11.30 i 16.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu

  • poniedziałek – piątek, godz. 12.45 – 16.30

Rekolekcje wielkopostne

  • 6 marca 2016 roku – niedziela (7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.00, 17.30, 19.30)
  • 7 – 8 marca – poniedziałek, wtorek (7.00, 12.00, 17.00, 19.30)

Modlitwa, post, jałmużna, częsty udział w Mszach Świętych

Czytaj więcej

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY

Maryjo, Matko Dobrej Rady, która powiedziałaś: Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn, wypraszaj nam u Chrystusa łaskę dobrych wyborów.

Niech Twoja modlitwa wyjedna zgodę i miłość w naszych rodzinach, opiekę i dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, pomyślność dla naszej Ojczyzny i błogosławieństwo dla Kościoła Świętego i Jego Pasterzy.

W chwilach trudnych, w cierpieniach i wątpliwościach, błagaj o Boże światło, które pozwoli nam rozpoznać wolę Chrystusa i o Jego moc, abyśmy umieli tę wolę wypełnić.

Zawierzamy się Twojemu wstawiennictwu na wszystkich drogach naszego życia. Orędowniczko i Doradczyni nasza, niech Twoja modlitwa wyjedna nam dar Bożej miłości i radość życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY
18-26 KWIETNIA 2015

Litania do Matki Bożej Dobrej Rady
Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas!
Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo – módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Dobrej Rady,
Córko Ojca Przedwiecznego,
Matko Syna Bożego,
Oblubienico Ducha Świętego,
Przybytku Trójcy Przenajświętszej,
Bramo niebios,
Królowo Aniołów,
Ozdobo Proroków,
O dobra Rado Apostołów,
O dobra Rado Męczenników,
O dobra Rado Wyznawców,
O dobra Rado Panien,
O dobra Rado wszystkich Świętych,
O dobra Rado uciśnionych,
O dobra Rado wdów i sierot,
O dobra Rado chorych,
O dobra Rado strapionych i więźniów,
O dobra Rado ubogich,
O dobra Rado we wszelkich potrzebach,
O dobra Rado we wszelkich niebezpieczeństwach,
O dobra Rado w pokusach,
O dobra Rado nawracających się grzeszników,
O dobra Rado konających,
We wszelkich sprawach i potrzebach – użycz nam dobrej rady!
We wszelkich wątpliwościach i zamieszaniach,
We wszelkich smutkach i przeciwnościach,
We wszelkich niebezpieczeństwach i nieszczęściach,
We wszelkich niedostatkach,
We wszelkich krzyżach i dolegliwościach,
We wszelkich pokusach i natarczywościach,
W prześladowaniu i oczernianiu nas,
W każdej wyrządzonej nam krzywdzie,
We wszelkich niebezpieczeństwach duszy i ciała,
We wszelkich potrzebach,
W godzinę śmierci,
Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!
K.: Módl się za nami, o Matko Dobrej Rady.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. O Boże! Dawco wszelkich dobrych i doskonałych darów! Daj nam wszystkim, którzy się do Maryi uciekamy, abyśmy z Jej macierzyńskiej ręki mogli otrzymać dobrą radę, pomoc i wsparcie w naszej biedzie, wątpliwościach i potrzebach, przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen

Modlitwy do Matki Bożej Dobrej Rady (do wyboru jedna na kolejny dzień nowenny):
1. Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady
O Matko, o Panno, Tyś błogosławiona między niewiastami. Syn Twój, który błogosławiony przyszedł w Imię Pańskie, prawdziwy Dawca rady do wszystkiego dobrego, który zasiada w niebie: ten Syn Twój dał Ci wszelką doskonałość daru do udzielania dobrej rady wszystkim ludziom. Proszę Cię, wyjednaj nam łaskę dobrej rady, abyśmy więcej nie grzeszyli, ale raczej, abyśmy za natchnieniem Ducha Świętego sami ćwiczyli się w cnotach i bliźnich naszych do nich zachęcali. Amen.
2. Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady
Chwalebna Dziewico Maryjo, Matko Dobrej Rady, błagamy Cię, prowadź nas po trudnych drogach życia. Wyjednaj światło naszemu rozumowi, gorącą miłość naszemu sercu, siłę naszej woli. O Matko Słowa Wcielonego, powtarzaj nam słowa życia wiecznego, które usłyszałaś od Twego Syna i zachowałaś w swoim sercu. Spraw, abyśmy żyli w miłości Bożej i wypełniali zawsze Jego świętą wolę. Uproś nam łaskę wytrwania do końca, byśmy mogli cieszyć się z Tobą wieczną radością w niebie. Amen.
3. Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady
Panie, Ty wiesz, jak w niepewności i lęku rodzą się w nas śmiertelnych nasze zamysły, udziel nam Twojej mądrości za przyczyną Maryi Panny, Rodzicielki Twojego Syna, abyśmy dzięki niej mogli poznać to, co się Tobie podoba i znaleźli słuszne wyjście w naszych trudnościach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

4. Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady
Maryjo, Matko Dobrej Rady, która powiedziałaś: Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn,
wypraszaj nam u Chrystusa łaskę dobrych wyborów.
Niech Twoja modlitwa wyjedna zgodę i miłość w naszych rodzinach,
opiekę i dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży,
pomyślność dla naszej Ojczyzny i błogosławieństwo dla Kościoła Świętego i Jego Pasterzy.
W chwilach trudnych, w cierpieniach i wątpliwościach, błagaj o Boże światło,
które pozwoli nam rozpoznać wolę Chrystusa i o Jego moc, abyśmy umieli tę wolę wypełnić.
Zawierzamy się Twojemu wstawiennictwu na wszystkich drogach naszego życia.
Orędowniczko i Doradczyni nasza,
niech Twoja modlitwa wyjedna nam dar Bożej miłości i radość życia wiecznego.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
5. MODLITWA DO MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY
O najchwalebniejsza Panno , wybrana przez wieczne postanowienie na Matkę Słowa wiecznego , które się stało Człowiekiem , skarbnico łask Bożych i pośredniczko grzesznych , ja sługa Twój uciekam się do Ciebie , abyś była mi przewodniczką i doradczynią na tej dolinie płaczu.
Wyjednaj mi przez najdroższą Krew Syna swego Boskiego przebaczenie grzechów moich , zbawienie duszy mojej i wszystko , co mi do dostąpienia tegoż jest potrzebnym albo pożytecznym.
Błagaj też o zwycięstwo Kościoła świętego nad nieprzyjaciółmi jego i o rozszerzenie Królestwa Jezusa Chrystusa po całej ziemi. Amen.